Het Liers Cultuurcentrum maakt, als onderdeel van het lokale cultuurbeleid van de stad, wezenlijk deel uit van het stedelijk geïntegreerd beleid. Het draagt bij tot de versterking van ons sociaalstedelijk weefsel en tot de levenskracht en aantrekkelijkheid van onze stad. 
Met het oog op de cultuurparticipatie en de versterking van de cultuurbeleving bij de burger, het sociaal contact tussen mensen als basis voor de gemeenschapsvorming, streeft het Liers Cultuurcentrum er uiteindelijk naar zoveel mogelijk elementen aan te reiken uit een cultureel aanbod die als bouwstenen kunnen dienen tot zelfontplooiing. 

Het Liers Cultuurcentrum

  • biedt een podium voor vaste waarden uit de culturele sector, maar staat tegelijk open voor nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen op cultureel vlak,
  • hecht veel belang aan de intensiteit van de beleving en maakt van elke activiteit een mooi afgewerkt geheel,
  • is een open huis voor jong en oud, van welke afkomst, sociale- of beroepsklasse ook, fungeert als informatiecentrum naar de verschillende doelgroepen,
  • is een ontmoetingsplaats waar het sociaal contact erg belangrijk is.

Werking

De taken van het Cultuurcentrum liggen vandaag veel ruimer dan het louter invullen van een  culturele programmatie. Het Cultuurcentrum is een klein zelfstandig bedrijf geworden met vele verantwoordelijkheden. Het centrum voert in opdracht van het stadsbestuur nog andere werkzaamheden uit. 

Met het Cultuurcentrum 'De Mol' heeft Lier één van de grootste zalen in de regio, wat mogelijkheden biedt naar unieke grootse programma's binnen de podiumkunsten die een normale werking binnen een cultuurcentrum kunnen overstijgen. 
Het Liers Cultuurcentrum presenteert een breed en toegankelijk eigen aanbod. Veel aandacht gaat naar publieksbegeleiding, omkaderingen en het voeren van een open communicatie met de klant. 
Een uitgebreid scholennet in Lier en omliggende gemeenten maakt bovendien gretig gebruik van het scholenaanbod van het Cultuurcentrum. 

Binnen de receptieve werking (activiteiten door derden) biedt het Cultuurcentrum logistieke, technische, inhoudelijke (adviserende) en promotionele ondersteuning.

Het Liers Cultuurcentrum wordt ondersteund door de stad Lier, de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap. Het Liers Cultuurcentrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in de B-categorie en heeft een programma-vzw Prolier.

DELEN VIA