De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het Liers Cultuurcentrum. Wij doen onze uiterste best om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken.
Toch is het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het Liers Cultuurcentrum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.
Het auteursrecht op deze website, waaronder vormgeving, tekst, fotomateriaal, logo´s en grafische voorstellingen, berust uitdrukkelijk bij het Liers Cultuurcentrum of haar licentiegevers. Het is - behoudens wettelijke uitzonderingen - de gebruiker van de website niet toegestaan om de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Liers Cultuurcentrum.

 

Het Liers Cultuurcentrum is een verwerkingsverantwoordelijke, dwz dat we je persoonsgegevens bijhouden 

Hoe verzamelen wij jouw gegevens ?

Je komen oa bij ons terecht via verschillende kanalen

  • wanneer je je inschhrijft op onze nieuwsbrief
  • wanneer je een account aanmaakt op de ticketmodule
  • wanneer je tickets koopt via de ticketmodule

We kunnen jouw persoonsgegevens ook verzamelen

  • wanneer je gebruik maakt van onze website en/of apps (tracking tools zoals browsercookies en webbakens),
  • via geïntegreerde sociale mediafuncties op onze website of apps,
  • via onze evenementenpartners.

We verzamelen enkel gegevens die voor ons belangrijk zijn om je correct te informeren en om ons publiek te leren kennen.

  • zo vragen we je naam en email wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief
  • zo vragen we ook geboortedatum en geslacht bij het komen van tickets zodat we ons publiek beter leren kennen

 

Zit je met vragen over ons privacybeleid of over jouw privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Neem dan gerust contact op met:

Onthaal Liers Cultuurcentrum
Aarschotsesteenweg 3
2500 Lier
T 03 488 06 79
info@lierscultuurcentrum.be

Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken? Dan kan je dit zelf doen door ons te contacteren.

DELEN VIA